Razlike i prednosti TRITON DTS i ostalih trakcija

PETAK, 16.06.2023

TRAKCIJA – SVE KOJE NISU TRITON DTS

  • Jednostavna statička sila koja ima samo trakciju – razvlačenje bez dekompresije

  • Jednostavna statička trakciona sila može da dovede do pojačanog spazma mišića i pojačanja bolova zbog konstantne težine opterećenja

  • Na trakcijama sila opterećenja deluje na CEO segment lumbalnog ili vratnog dela kičme

  • Pre početka razvlačenja ili trakcije NE postoji kontrola da li je mišić u spazmu (grču), samim tim može doći do velikih komplikacija kao reakcija na statičko rasterećenje

  • Pacijent može da leži samo na leđima, što je ponekad neizvodljivo zbog bolova.

“TRITON DTS” –DEKOMPRESIONA I TRAKCIJA TERAPIJA

  • Složena sila koja ima trakciju ali i dekompresiju. Ona svojim cikličnim fazama distrakcije i relaksacije postiže vakum koji može da “vrati ispali disk”

  • Složena dekompresiona sila ne dovodi do pojačanog spazma mišića zbog stalne promene težine opterećenje

  • Na Triton DTS opterećenje deluje na CEO segment ali i na samo JEDAN pršljen (disk) lumbalnog ili vratnog dela kičme

  • Pre početka dekompresije na TRITON DTS ugrađeni EMG aparat ne dozvoljava aparatu da počne sa radom dok se mišić ne opusti, samim tim se sprečava da dođe do bolnog grčenja mišića oko kičme

  • Pacijent može da leži u za njega najpovoljnijem položaju : na leđima, na stomaku i na boku